Hazai anyakönyvezés és anyakönyvi kivonat beszerzés

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, válás, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Amennyiben anyakönyvezési kérelmét Konzulátusunkon kívánja benyújtani, előzetes időpont foglalása szükséges.

Az anyakönyvezési eljárás - a válást kivéve - díj- és illetékmentes.

Fontos! A Franciaországban használatos „Livret de famille” nem használható fel magyarországi anyakönyvezéshez.

A szükséges adatlapok az alábbi linken érhetők el: Letölthető nyomtatványok

 

I. Születés hazai anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti. A kérelem benyújtásával egyidejűleg magyar útlevél iránti igény is benyújtható (lásd. útlevéligénylés).

Házasságban született gyermek esetén szükséges :

 • a gyermek eredeti francia születési anyakönyvi kivonata - extrait d’acte de naissance - többnyelvű változatban (extrait d’acte de naissance plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – lásd II. pont),
 • mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a magyar fél szülő születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép is szükséges (5-6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről), útlevéldíjak- lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:
  • szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
  • A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van, és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.
  • a „Kérelmező 1” mindig a magyar állampolgár fél legyen.

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT) esetén szükséges :

 • a gyermek eredeti francia születési anyakönyvi kivonata - extrait d’acte de naissance- többnyelvű változatban (extrait d’acte de naissance plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • amennyiben az édesanya nem magyar állampolgár, a családi állapot igazolására 3 hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás vagy francia állampolgár esetén 3 hónapnál nem régebbi acte de naissance copie intégrale,
 • mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a magyar fél szülő születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép is szükséges (5-6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről), útlevéldíjak- lásd Illetékek, díjak
 • mindkét szülő személyes jelenléte
 • apai elismerő nyilatkozat díja: lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, de NEM ALÁÍRT apai elismerő nyilatkozat adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Jegyzőkönyv a teljes hatályú apai elismerésről
 • a kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:
  • szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
  • A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.
  • Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is. Ha a gyermeket Magyarországon élő magyar állampolgárként jelentik be a szülők (abban az esetben kötelező, ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel), a Konzulátuson beszerezhető (illetve honlapunkon a Letölthető nyomtatványok linken az 5.pont alatt letölthető Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén ) adatlap, kitöltve, mindkét szülő aláírásával, lakcímkártya másolattal.

Ha a gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják bejelenteni a szülők (abban az esetben lehetséges, ha legalább az egyik szülő nem rendelkezik magyar bejelentett lakcímmel), úgy azt a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó adatlap megfelelő pontjának kitöltésével tehetik meg.

 

II. Házasság magyarországi anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti.

 • eredeti francia házassági anyakönyvi kivonat - extrait d’acte de mariage- többnyelvű változatban (extrait d’acte de mariage plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • a magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
 • a házastársak érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • a kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap házasság magyarországi anyakönyvezéséhez), - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen,
 • ha a magyar állampolgár fél rendelkezik magyar bejelentett lakóhellyel, úgy a Letölthető nyomtatványok linken az 5.pont alatt letölthető Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén ) adatlap, kitöltve és aláírva.
 • Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

 

III. Válás magyarországi anyakönyvezése

A Franciaországban felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezését Konzuli Osztályunk útján is kezdeményezheti. Az eljárás általában 6 hónapot vesz igénybe.

A válás vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat ( amennyiben a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor azt is kérni kell, lásd: házasság hazai anyakönyvezése, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik ),
 • a francia bontóítélet, és annak hiteles fordítása ( a bontóítélet fordítását konzuli osztályunk nem vállalja, a hiteles fordítók listáját megtalálja honlapunkon ),
 • ha az ítéletet 2004. május 1-je előtt hozták, akkor a Semmítőszék („Cour de Cassation”) által kiállított ún. „non-pourvoi” (közös megegyezés esetén) vagy a Fellebviteli Bíróság (Cour d’Appel) „non-appel” igazolás, amely azt igazolja, hogy nem történt fellebbezés, tehát az ítélet jogerős; és ennek hiteles fordítása,
 • ha az ítéletet 2004. május 1 után hozták, a Tanács 2201/2003/EK számú, 2003. november 27-én hozott, a házassági ügyekben és a házastársaknak a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendeletének I. melléklete szerinti, 39. cikkben említett, házassági ügyekben hozott határozatokra vonatkozó, bíróság által kiállított igazolás (certificat visé à l’article 39 du règlement 2201/2003 du Conseil), fordítás nélkül,
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
 • a kérelmező érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • ha az elvált fél névviselése megváltozik, akkor a „házassági névviselési forma megváltoztatása” adatlap kitöltve és aláírva. (A kérelem honlapunkról letölthető, a Letölthető nyomtatványok linken), melynek költsége - lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, magyar fél által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap válás magyarországi anyakönyvezéséhez,
 • a magyar állampolgár fél által kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap – lásd Külföldi letelepedés link – 3) pont – Külföldön élő magyar állampolgár adatlap (ha nincs bejelentett magyar lakóhely) vagy Magyarországon élő magyar állampolgár adatlap (ha van bejelentett magyar lakóhely).
 • a válás anyakönyveztetésének illetéke - lásd Illetékek, díjak
 • Kérjük, az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

 

IV. Halál hazai anyakönyvezése

A halál hazai anyakönyvezését - az alábbi dokumentumok benyújtása mellett - az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti:

 • eredeti francia halotti anyakönyvi kivonat - extrait d’acte de décès - többnyelvű változatban (extrait d’acte de décès plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
 • a kitöltött, kérelmező által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez).

 

Anyakönyvi kivonat beszerzése

Konzulátusunk csak olyan anyakönyvi kivonat beszerzésében tud segítséget nyújtani, amely a Magyarország jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. Magyarországon a kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személyfelekezeti hovatartozását is.

Az anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez szükséges adatlap letölthető a Nyomtatványok menüpontnál. A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését. Anyakönyvi kivonat beszerzése esetén mindenképpen szükséges ismerni az anyakönyvi esemény pontos helyét és idejét, illetőleg az érintett személy és édesanyja pontos nevét. Amennyiben rendelkezik az utoljára kikért anyakönyvi kivonat másolatával, azt kérnénk mellékelni.

Postai igénylés esetén kérjük, mellékeljék az alábbiakat:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány) fénymásolata,
 • közüzemi számla lakcím igazolására,
 • felcímzett és bélyegzett A4 vagy A5 méretű válaszboríték (A4 méretű boríték esetén 4,55 EUR értékű bélyeg szükséges).

Az anyakönyvi kivonat beszerzése díjmentes.