Kultúra

Liszt Intézet– Magyar Kulturális Központ Párizs

A Liszt Intézet Párizs alapvető feladatai közé tartozik a legszélesebb értelemben vett magyar kultúra megismertetése és terjesztése a francia közönség számára. Az Intézet feladata továbbá, hogy a franciaországi magyar közösség számára is segítsen identitásuk és kultúrájuk megőrzésében és az anyaországgal való kapcsolattartásban. Az Intézet célkitűzése ezen felül az országkép pozitív alakítása, a kapcsolatteremtés és a kulturális kapcsolatok ápolása a francia partnerintézményekkel, így különösen az egyetemekkel és kulturális intézményekkel.

Művészeti programok: kiállítások, koncertek, filmvetítések

Évente három-négy egyéni vagy csoportos, történeti vagy kortárs képző- és fotóművészeti tárlatok, történelmi, irodalmi, néprajzi tárgyú kiállítások fogadják a látogatókat. Komoly- és könnyűzenei hangversenyek mellett az intézet jazz- és népzenei koncerteket, illetve rendszeres táncházakat szervez. Filmvetítésein a magyar filmművészet klasszikusai mellett a legújabb alkotásokat is megismerhetik az érdeklődők.

Tudomány és ismeretterjesztés: konferenciák, előadások, kerekasztal-beszélgetések

Egy rendszeres előadássorozat, a “Chaire tournante” (“Forgó katedra”) keretében az Intézet különböző tudományterületek képviselőit hívja meg francia nyelvű előadás megtartására szakterületük valamely magyar vonatkozású témakörében. Az Intézet műhelykonferenciák, kerekasztal-beszélgetések, viták során törekszik a különböző szakmai vélemények megismertetésére, ütköztetésére; a felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel vagy más kulturális intézetekkel közösen szervezett nemzetközi konferenciáira irodalmi, nyelvészeti, történelmi, zenei témák magyar, francia és olykor más nemzetiségű szakértőit hívja meg (pl. Krúdy Gyuláról, Márai Sándorról, Kurtág Györgyről, Vető Miklósról, Tarr Béláról, az 1956-os forradalomról, stb.).

A könyvek világa

Az Intézet kiemelten fontosnak tartja, hogy megismertesse magyar irodalmi (és társadalomtudományi) művek francia fordítását. Francia kiadókkal (Albin Michel, Gallimard, Christian Bourgois, Syrtes, Cambourakis, Robert Laffont, Tallendier), könyvtárakkal, könyvesboltokkal (Librairie Tschann, Librairie La Terrasse de Gutenberg) együttműködve rendszeresen szervez könyvbemutatókat, irodalmi beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat, ahol magyar és francia irodalmárok mutatnak be műveket, beszélgetnek műfordításról, gyermekirodalomról, színházról. Rendszeresen meghív kortárs alkotókat, hogy részt vegyenek a népszerű “Nuit de la littérature” (“Az irodalom éjszakája”) programon, illetve a párizsi könyvvásáron.

Oktatás

Az Intézet lehetőséget biztosít a magyar nyelv tanulására és nyelvvizsga letételére is. Támogatja a három párizsi (Inalco, Sorbonne 3, Sorbonne 4) és a két vidéki egyetemen (Lille-ben és Strasbourgban) működő magyar lektorok munkáját. Immár hagyomány és nagy siker, hogy az Intézet évről évre szépkiejtési versenyt rendez magyarul tanuló francia diákoknak, illetve műfordítóversenyt indít a kortárs magyar irodalom legkiválóbb kisprózai műveinek fordítása céljából, amelynek kapcsán az adott szerzővel is találkozhatnak a fordítók. A magyar családokban vagy vegyes házasságban élő gyermekek számára foglalkozásokat, gyermekprogramokat szervezünk. A Nagykövetséggel közösen rendszeresen találkozót szervez a Franciaországban tanuló magyar diákokkal.

Többoldalú kulturális kapcsolatok

Az Intézet szoros kapcsolatot ápol más párizsi külföldi kulturális intézetekkel (kiemelten a visegrádi országok képviselőivel, akikkel hol kétoldalú, hol négyoldalú együttműködések keretében mutatkoznak be), valamint a kulturális intézeteket tömörítő fórumokkal (FICEP, EUNIC). Rendszeresen részt vesz a Sorbonne Egyetem Szláv Tanszéke és Közép-európai Interdiszciplináris Kutatóközpontja által szervezett, kifejezetten a térség irodalmi újdonságait szemléző Palabres könyvbemutatókon és irodalmi találkozásokon.

Párizsi és vidéki egyesületek, baráti társaságok

Az Intézet szoros kapcsolatot ápol a párizsi és vidéki magyar-francia baráti társaságokkal; a Párizsi Liszt Intézet Baráti Körével (AAIH); a Magyar Katolikus Misszióval és a protestáns gyülekezettel; a Mardis hongrois-val (a magyarok és a magyar kultúra iránt franciák informális körével).

Párizsi és vidéki fesztiválok, együttműködések

Az Intézet tevékeny részt vállal a kulturális és tudományos élet kapcsolatépítésében, igyekszik együttműködéseket kialakítani francia- és magyarországi kulturális és oktatási intézményekkel. Aktívan hozzájárul Magyarország franciaországi fesztiválokon való jelenlétéhez, bemutatkozásához. A párizsi és franciaországi művészeti élet jelentős helyszínei közül állandó kapcsolatot és együttműködést alakítottunk ki a Jazzycolors Fesztivállal, a Parisphoto-val, a Photo Saint-Germain-des-Prés-vel és a Cinémathèque-kel. a châteauroux-i Lisztomanias zenei fesztivállal. Részletesebb információkért keresse fel a Liszt Intézet Párizs honlapját https://culture.hu/