Párizsi Magyar Kulturális Intézet

A Párizsi Magyar Kulturális Intézet (PMI) alapvető feladatai közé tartozik a legszélesebb értelemben vett magyar kultúra megismertetése és terjesztése, a magyar írók, művészek és más alkotók valamint  életművük bemutatása a francia közönség számára. Az Intézet feladata továbbá, hogy a franciaországi magyar közösség számára találkozási helyként működjön, segítsen az átmenetileg itt élő vagy végleg letelepedett, valamint a már itt született magyaroknak identitásuk és kultúrájuk megőrzésében és az anyaországgal való kapcsolattartásban. Az Intézet sokszínű programjai a legkülönbözőbb nemzetiségű, életkorú és érdeklődési körű közönséget igyekeznek megszólítani. Az Intézet célkitűzése ezen felül az országkép pozitív alakítása, a kapcsolatteremtés és a kulturális kapcsolatok ápolása a francia partnerintézményekkel, így különösen az egyetemekkel, a színházakkal, múzeumokkal és a sajtóval.

Művészeti programok: kiállítások, koncertek, filmvetítések

Kéthavonta új egyéni vagy csoportos, történeti vagy kortárs képző- és fotóművészeti tárlatok, történelmi, irodalmi, néprajzi tárgyú kiállítások fogadják a látogatókat. Komoly- és könnyűzenei hangversenyek mellett az intézet jazz- és népzenei koncerteket, illetve rendszeres táncházakat szervez. Filmvetítésein a magyar filmművészet klasszikusai mellett a legújabb alkotásokat is megismerhetik az érdeklődők. Dokumentum-, játék- és animációs filmek egyaránt szerepelnek a programon, nemegyszer fesztiválok keretében vagy más külső rendezvényhez kötődve. Design-vásárok és gasztronómiai programok is színesítik a kínálatot.

Tudomány és ismeretterjesztés: konferenciák, előadások, kerekasztal-beszélgetések

Rendszeres előadássorozat – az INALCO-val, a Paris 3 és Paris 4 egyetemekkel közösen szervezett –, a Chaire tournante (Forgó katedra) keretében az Intézet különböző tudományterületek képviselőit hívja meg francia nyelvű előadás megtartására szakterületük valamely magyar vonatkozású témakörében. Az Intézet kerekasztal-beszélgetések, viták során törekszik a különböző vélemények megismertetésére, ütköztetésére; a felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel vagy más kulturális intézetekkel közösen szervezett nemzetközi konferenciáira irodalmi, nyelvészeti, történelmi, zenei témák magyar, francia és olykor más nemzetiségű szakértőit hívja meg (pl. Krúdy Gyuláról, Márai Sándorról, Kurtág Györgyről, az 1956-os forradalomról, stb.).

A könyvek világa

Az Intézet kiemelten fontosnak tartja, hogy megismertesse magyar irodalmi (és társadalomtudományi) művek francia fordítását és támogassa a műfordítók munkáját. Francia  kiadókkal (Albin Michel, Gallimard, Christian Bourgois, Syrtes, Cambourakis, Robert Laffont), könyvtárakkal, könyvesboltokkal (Librairie Tschann, Librairie La Terrasse de Gutenberg) együttműködve rendszeresen szervez könyvbemutatókat, irodalmi beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat, ahol magyar és francia irodalmárok mutatnak be műveket, beszélgetnek műfordításról, gyermekirodalomról, színházról.

Oktatás

Az Intézet lehetőséget biztosít a magyar nyelv tanulására és nyelvvizsga letételére is. Támogatja a párizsi és vidéki egyetemeken (főként a Lille-ben, Dijonban, Strasbourgban) működő magyar lektorok és vendégtanárok munkáját. Immár hagyomány és nagy siker, hogy az Intézet szépkiejtési és műfordítói versenyt szervez a magyarul tanulók számára. A magyar családokban vagy vegyes házasságban élő gyermekek számára foglalkozásokat, gyermekprogramokat szervezünk.

Többoldalú kulturális kapcsolatok

Az Intézet szoros kapcsolatot ápol más párizsi külföldi kulturális intézetekkel (kiemelten a visegrádi országok képviselőivel, akikkel hol kétoldalú, hol négyoldalú együttműködések keretében mutatkoznak be), valamint a kulturális intézeteket tömörítő fórumokkal (FICEP, EUNIC). Rendszeresen részt vesz a Sorbonne Egyetem Szláv Tanszéke és Közép-európai Interdiszciplináris Kutatóközpontja által szervezett, kifejezetten a térség irodalmi újdonságait szemléző Palabres könyvbemutatókon és irodalmi találkozásokon.

Párizsi és vidéki egyesületek, baráti társaságok

Az Intézet szoros kapcsolatot ápol a párizsi és vidéki magyar-francia baráti társaságokkal; a Párizsi Magyar Intézet Baráti Körével (AAIH); a Magyar Katolikus Misszióval és a protestáns gyülekezettel; a Mardis hongrois-val (a magyarok és a magyar kultúra iránt franciák informális körével), az Alcyon egyesülettel, a franciaországi neves magyar és francia kutatókat, szakembereket tömörítő Tudósklubbal, valamint a párizsi magyar menedzserek baráti egyletével, a „Dumakavics” Klubbal.

Párizsi és vidéki fesztiválok, együttműködések

Az Intézet tevékeny részt vállal a kulturális és tudományos élet kapcsolatépítésében, a hazai és francia művész-, író- és tudományos világ képviselőinek kapcsolattartásában, miközben maga is igyekszik együttműködéseket kialakítani francia- és magyarországi közgyűjteményekkel, kulturális és oktatási intézményekkel. Aktívan hozzájárul Magyarország franciaországi fesztiválokon való jelenlétéhez, bemutatkozásához. A párizsi művészeti élet jelentős helyszínei közül állandó kapcsolatot és együttműködést alakítottunk ki a Jazzycolors Fesztivállal, a Printemps des Poètes Fesztivállal, a Parisphoto-val, a Photo Saint-Germain-des-Prés-vel, a Théâtre de la Ville-lel és a Cinémathèque-kel. Az utóbbi években gyümölcsöző kapcsolat alakult ki a châteauroux-i Lisztomanias zenei fesztivál szervezőivel és az aix-en-provence-i Vasarely Alapítvánnyal.

Részletesebb információkért és a Párizsi Magyar Intézet programnaptárjáért keresse fel az Intézet honlapját és Facebook oldalát: http://instituthongrois.fr; https://www.facebook.com/ihongrois