Aláírás hitelesítése

Aláírását két esetben hitelesítheti:

  1. 1. az iratot a konzuli tisztviselő előtt írja alá,
  2. 2. az iraton szereplő aláírást a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítésekor az irat tartalmát nem vizsgáljuk, csak az aláírás valódiságát igazoljuk. Az iratot az ügyfélnek kell előre elkészítenie. Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés és a személyazonosság igazolása (érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal). Ennek hiányában az aláírás nem hitelesíthető.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja, melyet készpénzben kell fizetni: magánszemélyek esetében 30 euró aláírásonként, cégjegyzés esetében 40 EUR cégjegyzésenként.

Fordítás hitelesítése

A konzulátus alapvetően magyar nyelvről franciára, vagy francia nyelvről magyarra történt fordításokat tud hitelesíteni.

Hivatalos fordítást csak rendkívüli esetben és kis mennyiségben tudunk vállalni, ennek költsége idegen nyelvről magyarra történő fordítás esetén 35 euró/oldal, magyarról idegen nyelvre történő fordítás esetén 45 euró/oldal. Amennyiben nagyobb terjedelmű fordításra van szüksége, hivatalos fordítóhoz tud fordulni (a lista honlapunkon megtalálható). Amennyiben szükséges, az így készült fordítás felülhitelesítésének díja 20 euró/oldal idegen nyelvről magyarra, 30 euró/oldal magyar nyelvről idegen nyelvre történő ellenőrzés esetében.

Fordítás hitelesítése iránti kérelmét postai úton is benyújthatja. Ez esetben a konzuli díjat „mandat cash” formájában kell megküldeni Konzulátusunknak. Kérjük, hogy kérelméhez csatolja személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolatát.

A fordítás hitelesítésekor a lefordított szöveget össze kell, hogy fűzzük az eredeti okirattal. Amennyiben nem óhajtja, hogy az eredeti okirat összefűzésre kerüljön, lehetőség van a fénymásolattal történő összefűzésre. Ez esetben kérjük, hogy csatolja a fénymásolatot is. Amennyiben a fénymásolat hitelesítését is kéri, kérjük, ennek konzuli díját is megküldeni szíveskedjen.

Másolat hitelesítése, hiteles fénymásolat készítése

Másolat hitelesítése: az eredeti okirat bemutatása mellett, az arról készült fénymásolatot hitelesítjük. Konzuli díja: 15.- euró az első, és minden hatodik megkezdett oldal után.

Hiteles fénymásolat készítése: a benyújtott eredeti okiratról Konzulátusunk készít hiteles fénymásolatot. Ennek konzuli díja: 20.- euró az első és minden hatodik megkezdett oldal.

Kérelmét postai úton is benyújthatja. A konzuli díjat postai úton történő megküldés esetén átutalással lehetséges fizetni..

A fontosabb okiratokat ajánlott levélben kérjük megküldeni.