Hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok igazolására szolgál, érvényességi ideje a kiállítástól számított 90 nap. A bizonyítvány iránti kérelem a mellékletben található hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon (továbbiakban: kérőlap) terjeszthető elő.

A kérelem megfelelő mezőinek kitöltésével ki lehet választani, hogy pontosan milyen adattartalmú bizonyítvány kerüljön kiállításra. Az erkölcsi bizonyítvány maximálisan a kérelmezőre vonatkozó alábbi tények igazolását tartalmazhatja: 1. büntetlen előéletű; 2. nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; 3. nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt vagy valamely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

Az erkölcsi bizonyítvány személyesen vagy postai úton igényelhető a konzulátuson. Az eljárás általában 1 hetet vesz igénybe. Az erkölcsi bizonyítványt a konzulátus postai úton küldi meg a kérelmezőnek.

Kérjük az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének költsége: lásd. Illetékek, díjak. Az okiratok magyar nyelven kerülnek kiállításra, fordításukat konzuli osztályunk kérelemre elvégzi, melynek költsége: lásd: Illetékek, díjak.

A kérelem benyújtásához szükséges kérőlap a „Letölthető nyomtatványok” között megtalálható.

Benyújtandó dokumentumok:

  • kitöltött kérőlap,
  • személyazonosságot igazoló érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
  • lakcímkártya (ha van),
  • az illeték összege: személyes megjelenés esetében készpénzben; postai úton történő megküldés esetében átutalás formájában. (Lásd: Illetékek, díjak: Okiratbeszerzés Magyarországról - hatósági e-erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján) + Hitelesítések – hiteles fordítás készítése magyar nyelvről idegen nyelvre).      
  • Amennyiben a kérelmet postai úton igényli, kérjük, hogy egy kísérőlevélben olvashatóan adja meg postacímét, e-mail címét és mobil telefonszámát.
  • Konzulátusunk csak franciaországi címre postázza ki a dokumentumokat!