27 Nov

Családi állapot igazolás/ Certificat de célibat

A magyar külképviseletek előtt házasság és élettársi kapcsolat nem köthető!

Figyelem! Az adminisztráció egyszerűsítését szolgáló Magyary Program eredményeképpen 2013. március elsején Magyarországon megszűnt a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye. Ettől kezdve a Certificat de coutume igazolást a Konzulátusnak nem áll módjában kiállítani. A változásról a francia hatóságok hivatalos értesítése megtörtént, ezzel együtt a Konzuli Osztály térítésmentesen kiállít egy francia nyelvű igazolást, melyben igazolja a házasságkötési tanúsítvány megszűntét.

A „ Certificat de célibat”, családi állapot igazoláshoz szükséges dokumentumok:

  • Kérelem családi állapot igazolás kiállítása iránt (szabad szöveg, aláírással)
  • A magyar fél személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok (magyar útlevél vagy személyi igazolvány másolat), ill. magyar lakcímkártya másolat, amennyiben van.
  • Olvasható postacím (kizárólag Franciaországon belül postázunk), telefonszám és e-mail cím.
  • Az okiratkiállítás költsége 30 EUR, amit a kérelem postai úton történő benyújtása esetén átutalással lehetséges fizetni. Figyelem! 2019. január 1-jétől a készpénzes fizetés lehetősége megszűnik, személyes ügyintézéskor kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni!

A Certificat de célibat igazoláson kívül a francia anyakönyvvezetők általában kérik a magyar fél 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát is. Ehhez hivatalos fordítást csak abban az esetben szükséges csatolni, amennyiben a megjegyzés rovatban bejegyzés található.
A Franciaországban történt házasságkötés hazai érvénybe lépéséhez szükséges a házasság magyarországi anyakönyvezése, melyet Konzulátusunkon szükséges kérelmezni. (lásd: Hazai anyakönyvezés)