Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?
 
•   Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
•   Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében
•   Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg
•   Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében
•   Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez
•   Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit
•   Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst
•   Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről
•   Külföldi haláleset esetén a Konzuli Szolgálat értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.


Miben nem tud segíteni?


•   A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
•   Menetjegy foglalásában, átíratásában
•   Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
•   Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
•   Személy- vagy csomagszállításban
•   Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
•   Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
•   Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
•   Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban
•   Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
•   Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében
•   Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
•   A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
•   Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben
•   Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)