Magyar-francia védelmi kapcsolatok

A két ország közötti együttműködési programok hosszú időre nyúlnak vissza, és mindig a felek igényeinek megfelelő szintű volt. 2016-tól a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (HHP) keretében indított haditechnikai beszerzések eredményeként új lendületet kaptak a magyar-francia kétoldalú védelmi kapcsolatok.

A francia féllel jelenleg az alábbi, kiemelt területeken van folyamatban, illetve tervezett együttműködés:

 • védelempolitikai konzultációk;
 • oktatás;
 • MISTRAL fegyverrendszer üzemeltetése;
 • haditechnikai beszerzések (rakéta);
 • helikopter személyzet taktikai tréner - szimulációs rendszer (THALES);
 • kölcsönös képzések, kiképzések folytatása (KM, helikoptervezetői);
 • Műveleti együttműködés (NATO, EU égisze alatt és koalíciós keretek között)
 • részvétel nemzetközi szakmai találkozókon;
 • hadtörténeti együttműködés és hadisírgondozás;
 • csapatkapcsolatok ápolása (1RHP „Bercheny”);
 • katona egészségügy (MILMED COE);

 

Magyarországot és a honvédelemmel összefüggő területeket párizsban a véderőattasé hivatalában két fő képviseli. A véderőattasé Deme Tibor Endre ezredes és helyettese Giret Viktor alezredes. A Budapestre akkreditált (bécsi állomáshelyű) francia véderőattasé Stéphane Lochleiter ezredes.

A magyar-francia honvédelmi kapcsolatok töretlenül fejlődnek. A miniszteri, vezérkarfőnöki szintű megbeszélések a NATO és az EU megfelelő fórumain is rendszeresek. Rendszeres a védelempolitikai igazgatók találkozója, a haderőnemi vezérkari főnökök fórumai és a törzs- és szakértői megbeszélések is. Mindkét ország kiemelt célnak tartja az európai katonai képességek erősítését. A magyar haderőfejlesztési program keretében zajló beszerzések egy része Franciaországhoz, a francia hadiiparhoz is köthető.

A kétoldalú együttműködés egyik régóta meglévő, hangsúlyos eleme a francia féllel folytatott oktatási, képzési együttműködés, mely kiterjed a felső-és középvezetői iskola-és tanfolyamrendszerű képzésekre, a szakmai tapasztalatcserékre, továbbképzésre, hallgatói csereprogramokra, és pénzügyi-technikai támogatásra és nyelvképzésre egyaránt. 1993. óta, e kereteken belül számosan fejezték be már tanulmányaikat többek között a nagynevű École de Guerre (korábban Collège interarmées de Défense (CID)), a patinás fegyvernemi iskolák (Saumur, Draguignan, Compiegne) falai között. Több éve folyamatos program a végzős francia kadétok külföldi csapatgyakorlatának magyarországi végrehajtása.

Franciaország új stratégiája Afrikában sok tekintetben átalakította a kétoldalú együttműködés lehetőségeit, de mindkét ország fontosnak tartja a Száhel-övezet országainak biztonságát, a terrorizmus elleni küzdelmet és a migráció elleni határozott fellépést, így az érdekközösség alapján továbbra is jó partnerségben működnek együtt más Afrikai országokban is.

A közös névadói hagyományok alapján 1993-tól szoros együttműködés alakult ki az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj és a Tarbes-i 1. „Bercheny” Ejtőernyős Huszárezred között. A két katonai alakulat katonái éves rendszerességgel találkoznak és a kapcsolatok erősítését a közös kiképzés is megtestesíti.

A magyar katonák rendszeresen jelennek meg Lourdesban is, és a nemzetközi közösségben, francia szervezésben francia bajtársaikkal együtt vesznek részt a zarándoklaton.