A kétoldalú agrárkapcsolatok fejlődése: Tekintettel közös érdekeinkre és a legtöbb kérdésben szinte teljesen azonos álláspontunkra, Franciaország a mezőgazdasági és környezetpolitikai terület vonatkozásában fontos stratégiai partnerként tekint hazánkra. Jelenleg számos szektor küzd a nehéz gazdasági helyzettel, amelynek okai az orosz embargó, a kínai kereslet csökkenése, az uniós tejkvóta kivezetése és a főbb globális piaci szereplők kibocsátásának növekedése. A különböző mezőgazdasági piacok (tej, sertés) válsághelyzetére hozott intézkedések érdekében Franciaország uniós szinten is küzd, amelyben Magyarország fontos partnere Franciaországnak. 

A magas szintű intézményesített kétoldalú együttműködés terepe a Magyar-Francia Mezőgazdasági Munkacsoport, mely a két országban felváltva, évente tart üléseket. A közös érdeklődésre számot tartó témák elsősorban a Közös Agrárpolitika (KAP) reformjának különböző területeit érintő kérdések. Azok a szakmai területek, ahol a két ország álláspontjában hasonló elemek vannak: a klímaváltozás és a mezőgazdaság összefüggései, a genetikailag módosított szervezetek (a GMO-mentesség fenntartása), az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség elleni küzdelem, amelyben francia partnereink élen járnak, az állattenyésztés és a környezetvédelem kapcsolatának kérdései, valamint az EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalások. Az együttműködés kiterjed a helyi termékek értékesítésével és a rövid élelmiszercsatornák fejlesztésével kapcsolatos jó gyakorlatok cseréjére. Fontos együttműködési terület az élelmiszerek és borok eredetvédelme és a földrajzi árujelzők, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás.

 

A magyar-francia élelmiszergazdasági áruforgalom alakulása: A Franciaországgal folytatott agrár-külkereskedelmi forgalmunkban behozatalunk az elmúlt 7 teljes évben 125,9 és 210,4 millió euró között, kivitelünk 168,0 és 243,0 millió euró között mozgott. Egyenlegünk ennek megfelelően – a 2012-es év kivételével – végig pozitív volt, 2,3 és 42,0 millió euró között alakult.

2014-ben behozatalunk és kivitelünk is 9-9%-kal (+16,9 millió euró, illetve +19,6 millió euró) nőtt, ennek megfelelően egyenlegünk összességében szintén 9%-os (+ 2,6 millió euró) növekedést produkált a 2013. évhez viszonyítva.

Az előzetes adatok alapján 2015. első félévében exportunk 1,3%-os (-1,6 millió euró) visszaesést, ezzel szemben behozatalunk 21,7%-os (+26,3 millió euró) növekedést mutatott.

 

Külkereskedelmi forgalmunk Franciaországgal – 2008-2015.

Me.: ezer euró

 

Import

Export

Egyenleg

2008.

139 493

177 921

38 428

2009.

125 996

168 000

42 004

2010.

141 297

181 708

40 410

2011.

182 160

184 436

2 276

2012.

192 717

181 848

-10 869

2013.

193 482

223 458

29 975

2014.

210 394

243 025

32 630

2014. I-VI. hó

121 113

124 214

3 101

2015. I-VI. hó

147 391

122 599

-24 792

 

EXPORT 2012-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

 

A Franciaországba exportált termékeink közül jelentősebb a baromfihús, a zöldségkonzervek és zöldségkészítmények, a csemegekukorica-konzerv, valamint az állateledelek, Magyarország pedig jellemzően kukorica- és napraforgó-vetőmagot, gyümölcs- és zöldségleveket, valamint állati takarmányokat importál Franciaországból. A francia piacon elsősorban olyan termékekkel lehet megjelenni, amelyek különlegességként, újdonságként hatnak, amelyhez hasonlót nem találni a francia boltokban. A termékek minőségének állandó kiegyenlítettsége és azok folyamatos hozzáférhetősége alapvető követelmény. A magyar borok kiskereskedelmi megjelenése pedig színesíti a kínálatot és érdeklődésre tart számot. Magyarország – a párizsi nagykövetség közreműködésével – promóciós lépésekkel és tudatos marketingpolitikával élénkíti a magyar agrár- és élelmiszeripari termékek franciaországi exportját, így pl. jelen vagyunk számos szakvásáron és kiállításon. A SPACE Állati termékek nemzetközi vásárát 2016. szeptember 13.-16. között szervezték Rennes-ben. A Sommet d’Élevage-Állattenyésztési szakvásárra 2016. októberében, Clermont-Ferrand-ban került sor. A párizsi SIAL-Nemzetközi Élelmiszeripari Szakkiállításon az Agrámarketing Centrum (AMC) szervezésében felállított nemzeti standon 25 magyar kiállító vett részt. A jövő év fontos eseményei a SIA-Nemzetközi Mezőgazdasági Szakvásár és a SIMA-Mezőgazdasági Gépek Nemzetközi Szakvására, 2017. február végén, március elején Párizsban, valamint a Bordeaux-i Vinexpo nemzetközi szőlészeti-borászati szakkiállítás 2017. júniusában.

 

A párizsi székhelyű, nemzetközi szervezetek közül a Nemzetközi Állategészségügyi Szervezetben (OIE) és a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetben (OIV) való részvételünk folyamatos. Az OIE a nemzetközi kereskedelemben és a világszintű állategészségügyi igazgatásban, az OIV a borászati szabályozásban betöltött szerepe miatt kiemelt szervezet. Tagságunk hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi normáknak való megfelelés, az egészség és a környezet védelme mellett termékeink megfelelhessenek a fogyasztói igényeknek és fenntartható legyen az állati és a borászati termékek piaca.

 

A legfontosabb együttműködési területek a környezetvédelem területén: Magyarország környezetvédelmi elkötelezettsége és a COP 21 párizsi klíma-megállapodás nemzeti vállalásainak teljesítése érdekében szoros az együttműködés a fenntartható fejlődés, a biodiverzitás megőrzése, a zöld növekedést elősegítő szakpolitikák és az energiaátállás területén. Magyarország csatlakozott a „4 ezrelék” (Talajok az élelmiszerbiztonságért és az éghajlatért) programhoz, amelynek célja a talajok szervesanyag tartalomban megkötött szénkészletének javítása. További együttműködési terület a körforgásos gazdaság és az élelmiszerbiztonság koncepcióinak kölcsönös tapasztalatcseréje.

A vízgazdálkodás és vízpolitika kormányzati és szakmai szereplőinek kétoldalú együttműködése és a vízgazdálkodási tapasztalatcsere, valamint a nemzetközi szervezetekben való közös részvétel nagy jelentőségű, amelybe jól illeszkedik a 2016. november 28-31. között Áder János köztársasági elnök úr fővédnöksége alatt megrendezendő Budapest Víz Világtalálkozó 2016.

 

Hasznos linkek:

A francia Mezőgazdasági, Agrár-élemezésügyi és Erdészeti Minisztérium honlapja:

http://agriculture.gouv.fr/

A francia Környezetvédelmi, Energetikai és Tengerészeti Minisztérium honlapja:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/

A francia Agrárkamara honlapja :

http://www.chambres-agriculture.fr/

 

Releváns magyar honlapok:

A Földművelésügyi Minisztérium honlapja:

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

A Nemzeti Agrárkamara honlapja :

http://www.nak.hu/

A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja:

http://www.keh.hu/

Statisztikai adatok:

http://www.ksh.hu/