Agrárpolitika és környezetvédelem

A kétoldalú agrárkapcsolatokban Franciaország hazánk kiemelt partnere, tekintettel közös érdekeinkre és számos ponton egymáshoz hasonló adottságainkra és közeli álláspontjainkra.

Az agráriumnak nehéz társadalmi, gazdasági és környezeti körülmények között kell helytállnia a globális versenyben, az okok között felsorolható többek között a pandémia, az alapanyag árak növekedése, a klímaváltozás, a környezeti fenntarthatóság és az egészségvédelem érdekében egyre szigorodó zöld követelmények, a gazdatársadalom elöregedése, az orosz embargó, a kínai kereslet csökkenése, és a globálizáció kihívásai. Az EU tagállamaiként a két ország aktívan fellép azért, hogy az a grárium stabil alapokon működjön, jövője sikeres és fenntartható legyen: a különböző mezőgazdasági ágazatok érdekében Franciaország uniós szinten folyamatosan küzd, csakúgy, mint Magyarország.

A magas szintű intézményesített kétoldalú együttműködés fóruma a Magyar-Francia Mezőgazdasági Munkacsoport, mely a két országban felváltva, évi rendszerességgel tart üléseket. Szakterületi példák az együttműködésre: az EU Közös Agrárpolitikájával kapcsolatos kérdések, agrár-generációváltás, erős és jó megtartóképességű vidék, genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos politika a magyar Alaptörvényben rögzítettekkel összhangban, klímaváltozással szembeni fellépés és alkalmazkodás, élelmiszerpazarlás és élelmiszerveszteség elleni küzdelem, állattenyésztés és állategészségügy, méhészet, digitalizáció és robotika, fehérjetermelési és -ellátási szuverenitás, valamint az uniós kereskedelempolitika formálása az európai mezőgazdasági érdekek szem előtt tartásával. A kétoldalú munka kiterjed a helyi termékek értékesítésével és a rövid élelmiszerellátási láncok fejlesztésével kapcsolatos jó gyakorlatok cseréjére is, továbbá fontos kooperációs terület az eredetvédelem. A fenntartható erdőgazdálkodás ugyancsak mindkét országban nagy hagyományokra visszatekintő stratégiai tevékenység.

A Magyarország és Franciaország közötti agrár-külkereskedelmi áruforgalom alakulása: kivitelünk az elmúlt négy évben 263 és 299 millió euró között, behozatalunk 222 és 260 millió euró között mozgott. Egyenlegünk pozitív volt, 4,2 és 57,2 millió euró között alakult. A 2021. január-júniusi időszakban exportunk 16%-kal, importunk pedig 3%-kal nőtt a 2020-as év megegyező időszakához képest..

év

export (Ezer Euró)

import (Ezer Euró)

egyenleg (Ezer Euró)

2017.

278 721

221 568

57 152

2018.

295 456

260 259

35 197

2019.

298 926

257 903

41 023

2020.

262 457

258 220

4 237

2021. I-VI.

150 845

150 358

487

A környezetvédelmi elkötelezettség jegyében, és az uniós és ENSZ keretek között vállalt klímaügyi céloknak és intézkedéseknek való megfelelés érdekében szoros az együttműködés a fenntartható fejlődés, a biodiverzitás megőrzése, a zöld növekedést elősegítő szakpolitikák és az energiatermelés területén. Magyarország csatlakozott a „4 ezrelék” (Talajok az élelmiszerbiztonságért és az éghajlatért) francia kezdeményezéshez, amelynek célja a talajok szervesanyag tartalomban megkötött szénkészletének javítása. További együttműködési terület a körforgásos gazdaság és az élelmiszerbiztonság kölcsönös tapasztalatcseréje. A vízgazdálkodás és vízpolitika kormányzati és szakmai szereplőinek kétoldalú együttműködése és a vízgazdálkodási tapasztalatcsere, valamint a nemzetközi szervezetekben való közös munka nagy jelentőségű, ehhez jól illeszkedtek az olyan nagyszabású események, mint a „Budapest Víz Világtalálkozók”. A fenntarthatóság kapcsán továbbá a „Planet Budapest” és az „Egy a természettel” emelhetők ki a hazai rendezésűek közül.

A franciaországi székhelyű nemzetközi szakmai szervezetek között nagy jelentőséggel bír a párizsi Nemzetközi Állategészségügyi Szervezet (OIE), valamint a 2024-től Párizsból Dijonba költöző Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) . Az OIE a nemzetközi kereskedelemben és a világszintű állategészségügyi igazgatásban, az OIV a borászati szabályozásban betöltött szerepe miatt fontos szervezet. Tagságunk révén részt vehetünk a nemzetközi normák alakításában, az egészség és a környezet védelme mellett termékeink megfelelhessenek a fogyasztói igényeknek, és a fenntarthatóság felé haladjanak az állategészségügyi és a szőlészeti-borászati szektorok.

Linkek:

A francia Mezőgazdasági és Élemezésügyi Minisztérium honlapja:
  http://agriculture.gouv.fr/

A francia Ökológiai Átmenetért Felelős Minisztérium honlapja:
  https://www.ecologie.gouv.fr/

A francia Agrárkamara honlapja :
  http://www.chambres-agriculture.fr/

A magyar Agrárminisztérium honlapja:
  http://kormany.hu/agrarminiszterium/

A magyar Nemzeti Agrárkamara honlapja :
  http://www.nak.hu/

Statisztikai adatok:
  http://www.ksh.hu/