Útlevél igénylése

2009. június 29-től Magyarország, mint az Európai Unió tagja, nagykorúak és 12 évnél idősebb kiskorúak részére csak ujjnyomatot tartalmazó biometrikus útlevelet állít ki.
Az útlevél igénylését személyesen kell benyújtani és a magyar állampolgárságot igazolni kell:

 • érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel,
 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
 • érvényes magyar állampolgársági bizonyítvánnyal (lásd „A magyar állampolgárság megállapítása” részt)
 • honosítási okirattal

A magyar állampolgárságát nem kell igazolnia annak, akinek az adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként tartalmazza.
A kiállítás várható ideje: 4-5 hét
Abban az esetben, ha ujjnyomat vételezésére nincs lehetőség (pl. az ujjnyomat adás átmenetileg lehetetlen) csak 1 évig érvényes útlevél kerül kiállításra. Ugyancsak 1 évig érvényes útlevél állítható ki abban az esetben, ha az ügyfél egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni a Konzulátuson ((ujjnyomat adására átmenetileg képtelen), és erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik.

Útlevél kiskorú gyermek részére 12 éves korig

A gyermek korától függően 3 vagy 5 évre állítják ki, ujjnyomat nélkül.
Feltételei: -

 • magyar születési anyakönyvi kivonat (ha Magyarországon még nincs anyakönyvezve a gyermek, az anyakönyvezést az útlevélkérelem benyújtásával egy időben kérelmezni kell. Lásd „Születés hazai anyakönyvezése”)
 • korábbi útlevél (ha van)
 • magyar lakcímkártya
 • szülők útlevelének vagy személyi igazolványának bemutatása
 • a kérelem benyújtásához alap esetben mindkét szülő személyes megjelenése szükséges.

Egyik szülő akadályoztatása esetén lehetőség van kézzel írt meghatalmazást adni a másik szülő részére, hogy ő a gyermek útlevélkérelme ügyében teljes körűen eljárhasson.
Kiállítási idő 4-5 hét

Ideiglenes útlevelek

A/ Hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél
Elveszett, ellopott, személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt úti okmány (útlevél és személyazonosító igazolvány) helyett kerül kiállításra rövid érvényességgel magyar állampolgárok részére Magyarországra történő hazatéréshez, ha a hazautazásig magánútlevél már nem állítható ki. Ezzel az útlevéllel csak beutazni lehet Magyarországra, onnan történő kiutazásra nem alkalmas. A beutazást követően 5 napon belül le kell adni a magyar hatóságoknál.
Kiállítási idő: helyben, díja: 30 EUR


B/ Továbbutazás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél
Külföldön való tovább tartózkodásra és továbbutazásra szolgál sürgős és rendkívüli esetben. Magyarországra történő visszautazás után 5 napon belül a magyar hatóságoknál le kell adni. Magyarországról való kiutazásra nem alkalmas. Legfeljebb egy éves érvényességgel állítható ki.
Kiállítási idő: helyben, díja 30 EUR
A kiállítás feltételei :

 • magyar állampolgárság igazolása (lásd fentiek)
 • kiskorúak esetén mindkét szülő személyes megjelenése, érvényes okmányaikkal. Egyik szülő akadályoztatása esetén lehetőség van kézzel írt meghatalmazást adni a másik szülő részére, hogy Ő a gyermek útlevélkérelme ügyében teljes körűen eljárjon.

További információ: 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800012.tv