Hazai anyakönyvezés és anyakönyvi kivonat beszerzés

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, válás, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Amennyiben anyakönyvezési kérelmét Konzulátusunkon kívánja benyújtani, előzetes időpont foglalása szükséges.

Az anyakönyvezési eljárás - a válást kivéve - díj- és illetékmentes.

Fontos! A Franciaországban használatos „Livret de famille” nem használható fel magyarországi anyakönyvezéshez.

A szükséges adatlapok az alábbi linken érhetők el: Letölthető nyomtatványok

 

I. Születés hazai anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti. A kérelem benyújtásával egyidejűleg magyar útlevél iránti igény is benyújtható (lásd. útlevéligénylés).

Házasságban született gyermek esetén szükséges :

 • a gyermek eredeti francia születési anyakönyvi kivonata - extrait d’acte de naissance - többnyelvű változatban (extrait d’acte de naissance plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – lásd II. pont),
 • mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép is szükséges (5-6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről), útlevéldíjak- lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:
  • szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
  • A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van, és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.
  • a „Kérelmező 1” mindig a magyar állampolgár fél legyen.

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT) esetén szükséges :

 • a gyermek eredeti francia születési anyakönyvi kivonata - extrait d’acte de naissance- többnyelvű változatban (extrait d’acte de naissance plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • amennyiben az édesanya nem magyar állampolgár, a családi állapot igazolására 3 hónapnál nem régebbi családi állapot igazolás vagy francia állampolgár esetén 3 hónapnál nem régebbi acte de naissance copie intégrale,
 • mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban),
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép is szükséges (5-6 éves kor alatt a Konzuli Osztály nem készít fényképet a gyermekről), útlevéldíjak- lásd Illetékek, díjak
 • mindkét szülő személyes jelenléte
 • apai elismerő nyilatkozat díja: lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, de NEM ALÁÍRT apai elismerő nyilatkozat adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Jegyzőkönyv a teljes hatályú apai elismerésről
 • a kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), melyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:
  • szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
  • A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van és nem rendelkezik külföldi személyazonosító okmánnyal (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.
  • Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen.

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is. Ha a gyermeket Magyarországon élő magyar állampolgárként jelentik be a szülők (abban az esetben kötelező, ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel), a Konzulátuson beszerezhető (illetve honlapunkon a Letölthető nyomtatványok linken az 5.pont alatt letölthető Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén ) adatlap, kitöltve, mindkét szülő aláírásával, lakcímkártya másolattal.

Ha a gyermeket külföldön élő magyar állampolgárként kívánják bejelenteni a szülők (abban az esetben lehetséges, ha legalább az egyik szülő nem rendelkezik magyar bejelentett lakcímmel), úgy azt a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó adatlap megfelelő pontjának kitöltésével tehetik meg.

 

II. Házasság magyarországi anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti.

 • eredeti francia házassági anyakönyvi kivonat - extrait d’acte de mariage- többnyelvű változatban (extrait d’acte de mariage plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • a magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
 • a házastársak érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • a kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap házasság magyarországi anyakönyvezéséhez), - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen,
 • ha a magyar állampolgár fél rendelkezik magyar bejelentett lakóhellyel, úgy a Letölthető nyomtatványok linken az 5.pont alatt letölthető Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén ) adatlap, kitöltve és aláírva.
 • Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

 

III. Válás magyarországi anyakönyvezése

A Franciaországban felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezését Konzuli Osztályunk útján is kezdeményezheti. Az eljárás általában 6 hónapot vesz igénybe.

A válás vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat ( amennyiben a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor azt is kérni kell, lásd: házasság hazai anyakönyvezése, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik ),
 • a francia bontóítélet, és annak hiteles fordítása ( a bontóítélet fordítását konzuli osztályunk nem vállalja, a hiteles fordítók listáját megtalálja honlapunkon ),
 • ha az ítéletet 2004. május 1-je előtt hozták, akkor a Semmítőszék („Cour de Cassation”) által kiállított ún. „non-pourvoi” (közös megegyezés esetén) vagy a Fellebviteli Bíróság (Cour d’Appel) „non-appel” igazolás, amely azt igazolja, hogy nem történt fellebbezés, tehát az ítélet jogerős; és ennek hiteles fordítása,
 • ha az ítéletet 2004. május 1 után hozták, a Tanács 2201/2003/EK számú, 2003. november 27-én hozott, a házassági ügyekben és a házastársaknak a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendeletének I. melléklete szerinti, 39. cikkben említett, házassági ügyekben hozott határozatokra vonatkozó, bíróság által kiállított igazolás (certificat visé à l’article 39 du règlement 2201/2003 du Conseil), fordítás nélkül,
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
 • a kérelmező érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • ha az elvált fél névviselése megváltozik, akkor a „házassági névviselési forma megváltoztatása” adatlap kitöltve és aláírva. (A kérelem honlapunkról letölthető, a Letölthető nyomtatványok linken), melynek költsége - lásd Illetékek, díjak
 • a kitöltött, magyar fél által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap válás magyarországi anyakönyvezéséhez,
 • a magyar állampolgár fél által kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap – lásd Külföldi letelepedés link – 3) pont – Külföldön élő magyar állampolgár adatlap (ha nincs bejelentett magyar lakóhely) vagy Magyarországon élő magyar állampolgár adatlap (ha van bejelentett magyar lakóhely).
 • a válás anyakönyveztetésének illetéke - lásd Illetékek, díjak
 • Kérjük, az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.

 

IV. Halál hazai anyakönyvezése

A halál hazai anyakönyvezését - az alábbi dokumentumok benyújtása mellett - az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti:

 • eredeti francia halotti anyakönyvi kivonat - extrait d’acte de décès - többnyelvű változatban (extrait d’acte de décès plurilingue) (ez továbbításra kerül Magyarországra),
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya,
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány),
 • a kitöltött, kérelmező által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez).