27 Nov

Certificat de coutume (házasságkötési tanúsítvány)

Figyelem! 2013-tól Magyarországon megszűnt a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye, így Konzulátusnak ezt nem áll módjában kiállítani. A változásról a francia hatóságok hivatalos értesítése megtörtént, ezzel együtt térítésmentesen kiállítunk egy francia nyelvű igazolást, mely igazolja a házasságkötési tanúsítvány megszűntét.

 

Certificat de célibat (családi állapot igazolás)

Szükséges dokumentumok:

Kérelem családi állapot igazolás kiállítása iránt (szabad szöveg, aláírással)

  • A magyar fél személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmányok (magyar útlevél vagy személyi igazolvány) másolata, ill. magyar lakcímkártya másolat, amennyiben van
  • Olvasható postacím (kizárólag Franciaországon belül postázunk!), telefonszám és e-mail cím
  • Az okiratkiállítás költsége 30 EUR, amit a kérelem postai úton történő benyújtása esetén átutalással lehetséges fizetni. Figyelem! Személyes ügyintézéskor kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni.
  • elvált családi állapot esetén kérjük vagy a jogerős bírósági határozat megküldését vagy a házassági anyakönyvi kivonatot, mely megjegyzés rovatában szerepel a válás

A Certificat de célibat igazoláson kívül a francia anyakönyvvezetők általában kérik a magyar fél 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát is. Ehhez hivatalos fordítást csak abban az esetben szükséges csatolni, amennyiben a megjegyzés rovatban bejegyzés található.
A Franciaországban történt házasságkötés hazai érvénybe lépéséhez szükséges a házasság magyarországi anyakönyvezése, melyet Konzulátusunkon szükséges kérelmezni. (lásd: Hazai anyakönyvezés)

A magyar külképviseletek előtt házasság és élettársi kapcsolat nem köthető!

Figyelem!

  • 2019. január 1-jétől a készpénzes fizetés lehetősége megszűnt, személyes ügyintézéskor kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni!
  • 2018. január 1-jétől megszűnt a konzuli díjak „mandat cash” formájában történő beszedése, ezt követően a postai úton megküldött kérelmek esetén kizárólag banki átutalással lehetséges fizetni!
  • Kérjük, postai ügyintézés esetén, az általunk e-mailben megküldött bankszámlaszámra utaljanak.