Kutatás-fejlesztés, innováció és felsőoktatás

Magyarország a természettudományi és műszaki területeken kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) kapcsolatok fejlesztésére tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomáciai hálózatot tart fent a legfontosabb partnerországokban. Magyarország párizsi nagykövetségén is működik TéT attasé, aki segíti a magyar-francia kapcsolatok szorosabbá tételét, tekintettel Franciaország kiemelt szerepére és hagyományosan erős partneri kapcsolataira ezen a fontos területen.

Kutatási és felsőoktatási kétoldalú kapcsolataink jók és kiegyensúlyozottak, a közvetlen intézményi kapcsolatok terén gyakorlatilag minden magyar felsőoktatási és kutatási intézmény rendelkezik franciaországi együttműködő partnerrel. Az európai uniós környezet komoly könnyebbséget jelent a közös kutatási és/vagy mobilitási projektek indításához, ám a kutatás esetében jellemzően nem a magyar fél a konzorcium-vezető. Nem ritkák a közös diplomák sem, az ilyeneket adó képzési együttműködések bővülését a budapesti francia nagykövetség anyagilag is támogatja. A Balaton TéT-mobilitási projekt iránt folyamatosan van érdeklődés, ezt igazolta a legutóbbi pályázati forduló is. A kétoldalú kapcsolatokban egyértelműen érdemi előrelépést jelent, hogy az európai egyetem-programban mostanra 44-re  nőtt a nyertes, francia érdekeltségű projektek száma, összesen 50 francia intézmény részvételével, a magyar-francia partnerséget is tartalmazók száma hétre emelkedett . Megindult a francia tengerentúli területek felsőoktatási és kutatási intézményeivel való kapcsolatépítés is, amiben már most több magyar egyetem érintett (SZTE, ELTE, Metropolitan, Széchenyi Egyetem). Folyamatosan erősödnek a középfokú oktatásban is az együttműködések, ezen a területen is több új mobilitási megállapodás született tengerentúli intézményekkel.

Nagykövetségünk folyamatosan törekszik arra, hogy a hazai szereplők számára releváns innovációs, kutatási és oktatási pályázatokat széles hazai körben terjessze, ebben a lehetséges érdeklődők közvetlen elérése mellett nagy segítségünkre van a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya és a Tempus Közalapítvány. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a Franciaország sajátosságainak tekinthető tengerentúli területekkel történő kapcsolatépítésre, mivel ezekkel eddig gyakorlatilag semmilyen K+F és oktatási kapcsolat nem volt, miközben hatalmas és eddig kiaknázatlan lehetőségek rejtenek. Meggyőződésünk, hogy ezek a partnerségek európai uniós keretek között teszik lehetővé új, a felek számára kölcsönösen előnyös kutatási, oktatási és gazdasági együttműködések kialakítását. Ezek a területek egészen mostanáig nem kapták meg az őket megillető figyelmet, pedig rendkívüli lehetőségeket jelentenek mindazon magyar kutatóhelyek és kutatók számára, akik európai keretrendszerben és körülmények között kívánnak olyan - elsősorban a természettudományok területét érintő - kutatásokat, együttműködéseket indítani, amire Európa kontinentális területén nincs lehetőség, tudományos hozadéka viszont kifejezetten jelentős.

2021-ben újraindulhattak a Kulturális és Tudománydiplomáciai Főosztály által támogatott, elsősorban a kutatói és oktatói kapcsolatok szélesítését, a magyar kutatási eredmények franciaországi megismertetését célzó mobilitási mikro-projektek, amik tudományos és oktatási hozadéka jóval túlmutat e keretrendszeren. Az utóbbi néhány évben olyan, az agrárium, az erdészet és klímaváltozás, a mérnöki és földtudományok területét lefedő, valamint a start-up vállalkozások franciaországi megjelenését segítő projektekre került sor, amik már számos új együttműködés és közös kutatási elképzelés előtt nyitották meg az utat.