Érdekvédelem/Miben tudunk segíteni

A konzulátus érdekvédelmi feladatait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló 17/2001. (XI.15.) KüM rendeletben foglaltak alapján látja el.

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állít ki
 • Tanácsadással közreműködik a hazatérés önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében
 • Egészségügyi vészhelyzetben tájékoztatást ad a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez
 • Őrizetbe vétel, letartóztatás esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát, figyelemmel kíséri a fogvatartás körülményeit
 • Kérésére felveszi a kapcsolatot a hozzátartozóval vagy ismerőssel
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről
 • Külföldi haláleset esetén értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest/hamvak hazaszállításához szükséges intézkedésekről
 • Kivételes esetben, utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat

Miben nem tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

 • Turisztikai információ nyújtásában, a külföldre utazás megszervezésében (menetjegy és szállás foglalásában)
 • Szállás, lakhatás biztosításában
 • Csomagmegőrzésben
 • Gépjármű javításában, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
 • Külföldi munkaközvetítésben, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
 • Magánjogi (peres vagy nem peres), családi viták rendezésében
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

A külföldre utazó, illetve külföldön tartózkodó magyar állampolgárok saját magukért, illetve a gondozásukban, felügyeletük alatt álló személyekért maguk felelősek. A konzuli védelem feltételezi a felelős állampolgári magatartást, és szükség esetén az együttműködést a konzulátus munkatársaival.

A konzulátus a magyar közigazgatás részeként működő hivatal, munkatársai kormánytisztviselők, akikre – bizonyos eltérésekkel – a kormánytisztviselőkre Magyarországon is irányadó jogszabályok vonatkoznak. A konzulátuson nem tudunk az állampolgároknak szállást és étkezést, illetve egyéb szociális ellátásokat biztosítani. A segítségre szoruló állampolgároknak elsősorban abban tudunk segítséget nyújtani, hogy saját helyzetüket maguk, illetve családtagjaik, rokonaik, ismerőseik segítségével megoldják.

Franciaországot viszonylag könnyű elérni, ezért nagyon sokan utaznak ide, sokan családtagjaik, rokonaik tudtán kívül. Sajnos az országban nincs olyan egységes nyilvántartás, amelyben akár név, lakcím, akár rendőrségi adatok alapján egy családja látóköréből eltűnt, esetlegesen őrizetbe vett személyt keresni tudnánk. Nagyon fontos ezért, hogy ha valaki egy családtagját szeretné megkeresni, akkor az érintettre vonatkozóan a lehető legpontosabb adatokat adja meg, amely alapján a konzulátus a helyi hatóságok segítségével megpróbálhatja felkutatni az eltűnt/őrizetbe vett családtagot, rokont. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy munkaidőn túl, illetve hétvégén, ünnepnapokon a konzulátus sem tud ilyen ügyekben intézkedni, mert a francia hivatalok és hatóságok is zárva tartanak.

Amennyiben egy magyar állampolgár anyagi segítségre szorul, családja, rokonai, ismerősei a Western Union pénzküldő szolgáltatás segítségével tudnak azonnal (egy-két órán belül) pénzt küldeni a számára. Erre vonatkozóan lásd a honlap „Gyors pénzküldési lehetőség" menüpontját.