ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN

Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés, az irat konzuli tisztviselő előtt történő aláírása és a személyazonosság igazolása.

A hitelesítéshez szükséges:

 • érvényes útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány bemutatása,
 • születési anyakönyvi kivonat vagy livret de famille másolata,
 • lakcímkártya vagy lakcímigazolás,
 • hitelesíteni kívánt irat kinyomtatva.

Ezen dokumentumok hiányában az aláírás hitelesítése megtagadható.

Az aláírás hitelesítésekor az irat tartalmát nem vizsgáljuk, csak az aláírás valódiságát igazoljuk. Ha az aláíró személy nem ismeri az irat nyelvét, fordítással vagy tolmáccsal kell készülni a hitelesítésre. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja természetes személyek esetében 30 euró aláírásonként.

Az ügyintézésnél kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni, és kötelező az előzetes időpontfoglalás!

ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE CÉG KÉPVISELETÉBEN

Az aláírás hitelesítésének alapfeltétele a személyes megjelenés, az irat konzuli tisztviselő előtt történő aláírása és a személyazonosság, valamint cégképviseleti jogosultság igazolása.

A hitelesítéshez szükséges:

 • 30 napnál nem régebbi közhiteles cégkivonat
 • érvényes útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány bemutatása,
 • születési anyakönyvi kivonat vagy livret de famille másolata,
 • lakcímkártya vagy lakcímigazolás,
 • hitelesíteni kívánt irat kinyomtatva.

Ezen dokumentumok hiányában az aláírás hitelesítése megtagadható.

Az aláírás hitelesítésekor az irat tartalmát nem vizsgáljuk, csak az aláírás valódiságát igazoljuk. Ha az aláíró személy nem ismeri az irat nyelvét, fordítással vagy tolmáccsal kell készülni a hitelesítésre. Az aláírás hitelesítésének konzuli díja cégek esetében 40 euró aláírásonként.

Az ügyintézésnél kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni, és kötelező az előzetes időpontfoglalás!

FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

A konzulátus magyar nyelvről franciára, vagy francia nyelvről magyarra történő fordításokat hitelesít. A személyes ügyintézéshez kötelező az előzetes időpontfoglalás, a postai úton benyújtott kérelemhez az eredeti okirat vagy hiteles másolatának megküldése.

Hivatalos fordítást csak rendkívüli esetben és kis mennyiségben tudunk vállalni, ennek költsége idegen nyelvről magyarra történő fordítás esetén 35 euró oldalanként, magyarról idegen nyelvre történő fordítás esetén 45 euró oldalanként. Amennyiben nagyobb terjedelmű fordításra van szüksége, ajánljuk keressen fel hivatalos fordítót (honlapunkon megtalálható franciaországi fordítók elérhetősége). Ha igényt tart rá, az így elkészült fordítás konzuli felülhitelesítése idegen nyelvről magyarra 20 euró oldalanként, magyar nyelvről idegen nyelvre 30 euró oldalanként.

Ha fordítás hitelesítése iránti kérelmét postai úton nyújtja be, csatolni szükséges:

 • az eredeti iratot vagy hiteles másolatát
 • a kérelmező személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát
 • egy kísérőlevelet elérhetőségeivel és a kérelmezett szolgáltatás pontos bemutatásával (példányszám, hitelesítés típusa),
 • a konzuli illeték megküldése átutalás formájában a konzulátus bankszámlájára.

A hitelesítéskor a lefordított szöveget összefűzzük az eredeti okirattal. Amennyiben nem kívánja, hogy az eredeti okirat felhasználásra kerüljön, lehetőség van a fénymásolattal történő összefűzésre; ez esetben, csatolja a fénymásolatot. Amennyiben a fénymásolat hitelesítését is igényli, kérjük, ezt is jelezze.

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE, HITELES FÉNYMÁSOLAT KÉSZÍTÉSE

Másolatot az eredeti okirat vagy hiteles másolatának bemutatása mellett hitelesítünk. A személyes ügyintézéshez kötelező az előzetes időpontfoglalás, a postai úton benyújtott kérelemhez az eredeti okirat vagy hiteles másolatának megküldése.

A bemutatott fénymásolat hitelesítésének konzuli díja 15 euró, az első és minden megkezdett hatodik oldal után.
A konzulátus által készített fénymásolat hitelesítésének konzuli díja 20 euró, az első és minden megkezdett hatodik oldal után.

Személyes ügyintézésnél kizárólag bankkártyával, postai úton történő ügyintézés esetén átutalással lehetséges fizetni.

Ha másolat hitelesítése iránti kérelmét postai úton nyújtja be, csatolni szükséges:

 • az eredeti iratot (a fontosabb okiratokat ajánlott levélben, tértivevénnyel kérjük megküldeni)
 • a kérelmező személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát
 • egy kísérőlevelet elérhetőségeivel és a kérelmezett szolgáltatás pontos bemutatásával (példányszám, hitelesítés típusa),
 • a konzuli illeték megküldése átutalás formájában a konzulátus bankszámlájára.

Kérjük, postai ügyintézés esetén, az általunk e-mailben megküldött bankszámlaszámra utaljanak.