Ha a magyar állampolgárnak a külföldre utazáshoz felhasznált útlevelét/ személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra alkalmatlanná vált, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél igényelhető.

Az ideiglenes útlevél érvényességi idejét az utazáshoz igazodóan állapítjuk meg, az egyszeri belépésre jogosít Magyarországra és a beutazást követően 5 napon belül le kell adni a magyar hatóságoknál. Kizárólag rendkívüli és indokolt esetben állítható ki továbbutazás céljából ideiglenes magánútlevél legfeljebb 1 éves érvényességgel.

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehetséges benyújtani. A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelemhez benyújtandó dokumentumok (amennyiben rendelkezésre áll):

  • személyazonosításra alkalmas, fényképes okmány, illetve másolat az elvesztett/ellopott okmányokról
  • eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv (ennek hiányában az ideiglenes útlevél kérelem eljárási díja 30 EUR)
  • Magyarországra utazást igazoló dokumentum (pl. repülőjegy)

További feltétel ideiglenes magánútlevél igénylésekor 18 év alatti személynek:

  • mindkét szülő személyes jelenléte (távollévő szülő esetén hozzájáruló nyilatkozat)0
  • magyar születési anyakönyvi kivonat
  • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél vagy személyi igazolvány)