12 éves kor alatt nem szükséges a gyermek személyes jelenléte a kérelem beadásakor, ujjlenyomat adása 12 éves kor felett kötelező.

Az útlevél 6 éves kor alatt 3 éves, 6 éves kor felett 5 éves érvényességgel kerül kiállításra.

Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet , ha a másik szülőtől hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik. A hozzájáruló nyilatkozat formai követelményei:

  • kézírással vagy gépírással írott magyar nyelvű nyilatkozat, azonban az utóbbi esetben a nyilatkozatot két személynek le kell tanúznia (amennyiben a külföldi szülő nem beszél magyarul, javasoljuk, hogy kézzel írjon francia nyelven egy nyilatkozatot, melyhez csatoljanak géppel írott, magyar nyelvű fordítást). A nyilatkozaton a tanúk neve, lakcíme, születési dátuma és aláírása szükséges.
  • A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a meghatalmazó, meghatalmazott és a gyermek adatait, illetve azt is, pontosan milyen ügy(ek)re hatalmazza meg a másik szülőt.
  • Fontos, hogy a szülői hozzájáruló nyilatkozaton legyen keltezés (hely, idő).

A kérelem mellékletei:

  • érvényes vagy legfeljebb 1 éve lejárt útlevél vagy érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya (ha már volt ilyen)
  • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata (Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor és az útlevél iránti kérelem a születés anyakönyvezéséhez kapcsolódik, úgy kérjük, hogy a „Születés anyakönyvezése” részt olvassák el először!)
  • mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél
  • 1 db színes, fehér hátterű igazolványkép (A gyermek személyes jelenléte esetén is kérjük, hogy 6 éves kor alatti gyermekről hozzanak igazolványképet!)
  • Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

Amennyiben a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét, és az útlevélkérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.