A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehetséges benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor.

Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs! Az útlevél, illetve a személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Felhívjuk a figyelmet, hogy senki sem kaphat hamarabb időpontot az útlevélkérelem benyújtására azért, mert az előző útlevele, illetve személyi igazolványa lejárt!

Útlevélkérelem abban az esetben nyújtható be, amennyiben az ügyfél magyar állampolgársága igazolt. A magyar állampolgárságot igazolja: érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél, érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat. A magyar állampolgárságot nem kell igazolnia annak, akinek adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartás tartalmazza.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a fenti okmányokkal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer sem igazolja az állampolgárságát, hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje hónapokkal meghosszabbodik!

 

Kézbesítés

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

  • magyarországi lakcímre postázás
  • átvétel magyarországi okmányirodában
  • személyes átvétel a párizsi konzulátuson
  • postázás Franciaországban található lakcímre (kizárólag Île-de-France-on kívüli lakcímre postázunk)

 Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a konzulátusra, az útlevél ennek megfelelően általában 3-5 héten belül érkezik meg a konzulátusra. A konzulátus ezt követően az érkezés sorrendjében dolgozza fel az útleveleket és értesíti az ügyfeleket vagy adja postára azokat.

 

Az útlevelek érvényességi ideje

18 éves kor felett az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni.

Abban az esetben, ha ujjnyomat vételezésére nincs lehetőség, csak 1 évig érvényes útlevél kerül kiállításra. Ha az ügyfél egészségi állapota miatt ujjnyomat adására képtelen, ebben az esetben erről orvosi szakvéleményt kell csatolni a kérelemhez.

 

Eljárási díj

Az útlevél eljárás díja a honlapon található díjtáblázat ("Díjak") szerint fizetendő.

Figyelem! 2019. január 1-jétől a készpénzes fizetés lehetősége megszűnt, személyes ügyintézéskor kizárólag bankkártyával lehetséges fizetni!

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése vagy megrongálódása miatt kerül sor, az eljárási díj magasabb. Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a pótdíjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.