Házasságkötés, PACS Franciaországban

A magyar külképviseletek előtt házasság, élettársi kapcsolat nem köthető!

Házasságkötés

Figyelem! Az adminisztráció egyszerűsítését szolgáló Magyary Program eredményeképpen 2013. március elsején Magyarországon megszűnt a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye. Ettől kezdve a Certificat de coutume igazolást a Konzulátusnak nem áll módjában kiállítani, csak a Certificat de célibat igazolást.

A változásról a francia hatóságok hivatalos értesítése megtörtént, ezzel együtt a Konzuli Osztály térítésmentesen egy francia nyelvű igazolást is kiállít, melyben igazolja a házasságkötési tanúsítvány megszűntét.

Az „célibat” igazoláshoz a Konzulátuson benyújtandó dokumentumok (postai úton is lehetséges a továbbítás):

  • Kérelem családi állapot igazolás kiállítása iránt (szabad szöveg, aláírással)
  • A magyar fél személyazonosságát és állampolgárságát érvényesen igazoló okmányok (magyar útlevél vagy személyi igazolvány másolat), ill. magyar lakcímkártya másolat, amennyiben van.
  • Olvasható postacím (kizárólag Franciaországba postázunk), telefonszám és e-mailcím.
  • Az okiratkiállítás költsége 30 EUR, készpénzben vagy átutalással lehetséges fizetni.

Az élettársi kapcsolat (PACS) létesítésénél a francia nyelvű igazolás kiállításához az eljárás megegyezik a házasságról elmondottakkal.

 

A Certificat de célibat dokumentumon kívül a francia anyakönyvvezetők általában kérik még a magyar fél 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát is. Ehhez hivatalos fordítást csak abban az esetben szükséges csatolni, amennyiben a megjegyzés rovatban bejegyzés található.

Tapasztalataink szerint két magyar állampolgár Franciaországban kötendő házasságához legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy 45 nap óta jogszerűen és életvitelszerűen Franciaországban tartózkodik.

A házasságkötés hazai érvénybe lépéséhez szükséges a házasság magyarországi anyakönyvezése is, melyet kérelmezni kell. (lásd: Hazai anyakönyvezés)